Ing. Aleš Vymazal - odhady nemovitostí
Kde převážně působím: Ing. Aleš Vymazal
Rokytnice 421, 751 04 Rokytnice
znalecká kancelář

znaleckyposudek@email.cz
tel: +420 604 339 376


Vítám Vás na mých webových stránkách

Nabízím zpracování znaleckých posudků pro určení administrativních i tržních cen nemovitostí. Ocenění nemovitostí provádím dle zákona č.36/1967 Sb. v aktuálním znění, s náležitostmi dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění. Na vyžádání také zpracovávám odborné odhady hodnoty nemovitostí a odborná vyjádření z oboru.


Oceňuji:

•  budovy a haly
•  inženýrské stavby a speciální pozemní stavby
•  rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky
•  rekreační a zahrádkářské chaty
•  vedlejší stavby, garáže a venkovní úpravy
•  hřbitovní stavby a zařízení
•  byty a nebytové prostory
•  veškerá vodní díla, vč. rybníků a vodních nádrží
•  také kulturní památky, rozestavěné stavby, stavby určené k odstranění a stavby bez základů
•  stavební, zemědělské a ostatní pozemky
•  trvalé porosty
•  věcná břemena


Podrobnější informace a nejčastější otázky pro zjištění potřeby a účelu znaleckého posudku naleznete v sekci "Užitečné informace". Znaleckou činnost vykonávám především v Přerovském, Olomouckém a Prostějovském okrese. Po dohodě je možné provést posudek na nemovitost umístěnou prakticky v jakékoliv části ČR.